UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

03/07/2020 | 09:12 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 2-7-2020, UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ; thành viên UBKT Tỉnh uỷ; Thường trực UBKT huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ...

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBKT các cấp đã tham mưu, giúp ban thường vụ cấp uỷ cùng cấp kiểm tra 36 tổ chức đảng và 125 đảng viên; giám sát chuyên đề 68 tổ chức đảng và 111 đảng viên; tham mưu quy trình thủ tục giúp cấp uỷ thi hành kỷ luật 59 đảng viên vi phạm (có 21 cấp uỷ viên các cấp); giải quyết tố cáo 1 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 13 đảng viên; kiểm tra 12 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 3 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra 3 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 20 tổ chức đảng cấp dưới về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; kết luận, 1 tổ chức đảng vi phạm. Giám sát theo chuyên đề 29 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Giải quyết tố cáo 17/17 đảng viên. Thi hành kỷ luật 17 đảng viên vi phạm (có 6 cấp uỷ viên) bằng các hình thức. Đặc biệt, UBKT Tỉnh uỷ đã tổ chức 2 đoàn giám sát, nắm tình hình đối với 16/16 UBKT cấp huyện và tương đương về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và công tác chuẩn bị nhân sự UBKT cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 để kịp thời giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nêu ra giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2020.

Ngô Thị Trúc Mai

(UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp)