UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp: Giám sát Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các công văn của Tỉnh ủy

21/05/2019 | 09:46 AM

Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp đã tiến hành giám sát Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Công văn số 877 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Công văn số 181 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh đảng viên vắng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện công văn trên, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quán triệt Công văn 877 và Công văn 181, qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, tình trạng đảng viên vắng họp chi bộ được chấn chỉnh cơ bản đi vào nền nếp. Lãnh đạo công tác quản lý sử dụng nguồn dự trữ của Đảng cơ bản đúng nguyên tắc, chế độ theo quy định; quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tự kiểm tra, tự chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng tài chính; đồng thời lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện cơ bản tốt công tác quản lý, sử dụng đất do Nhà nước quản lý; kiểm tra công tác quản lý, thu, chi ngân sách, việc chấp hành giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Thị ủy chậm lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường quản lý đất công còn tình trạng để người dân lấn chiếm; diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị chưa được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (còn 4,63ha); đất công đã được cắm mốc, bàn giao cho UBND các xã, phường, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Thị xã quản lý, nhưng chưa làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh ra quyết định giao đất (còn 70,6 ha); đất bãi bồi chậm chỉ đạo cắm mốc. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy chưa phát hiện được một số hạn chế của chi bộ để chấn chỉnh, như: Còn một số chi bộ không họp chi ủy, một số đảng viên đi làm ăn xa không có đơn xin tạm miễn sinh hoạt, khi hết thời hạn tạm miễn sinh hoạt không làm bản kiểm điểm về giữ gìn tư cách đảng viên để báo cáo chi bộ; không ghi rõ lý do đảng viên vắng họp chi bộ; một số chi bộ khóm, ấp đảng viên vắng họp chi bộ nhiều; nội dung, chương trình họp của một số chi bộ thực hiện chưa đúng…

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Ngự tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp trong thực hiện Công văn số 877 và công văn số 181 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường quản lý đất công chặt chẽ, các cơ quan, đơn vị làm tốt việc quản lý tài chính; chấn chỉnh một số chi bộ chưa thực hiện đúng nguyên tắc sinh hoạt đảng và chưa thực hiện đúng hướng dẫn số 22 của Ban Tổ chức Trung ương về chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ và tăng cường quản lý đảng viên đi làm ăn xa...

Hiền Anh