UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

16/01/2020 | 22:04 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 16-1-2020, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam, Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Đồng Nai kiểm tra 1.694 tổ chức đảng (tăng 4% so với năm 2018) và 19.504 đảng viên (22,27% so với năm 2018); giám sát 637 tổ chức đảng và 410 đảng viên (tăng 2 lần so với năm 2018).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên (có 17 cấp ủy viên), kết luận 4 tổ chức đảng và 30 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 923 tổ chức đảng. Giám sát chuyên đề 414 tổ chức đảng và 436 đảng viên, qua giám sát chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Giải quyết 2 đơn tố cáo tổ chức đảng và 23 đảng viên thuộc thẩm quyền, kết luận 11 trường hợp vi phạm, đến mức phải thi hành kỷ luật 5 trường hợp; ngoài ra qua phân loại đã chuyển quy trình giám sát 4 đơn liên quan 6 đảng viên và chuyển quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 trường hợp. Kiểm tra 77 tổ chức đảng về thu chi ngân sách và 1.325 tổ chức đảng về thu, nộp đảng phí...

Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo 1 tổ chức đảng và 411 đảng viên (94 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 334, cảnh cáo 64, cách chức 13, khai trừ ra khỏi Đảng 30 trường hợp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Xuân Lam ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của UBKT các cấp tỉnh Đồng Nai. Đồng chí lưu ý: Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng bộ cần tập trung vào việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra; kiểm tra, giám sát việc thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tham mưu cấp ủy củng cố UBKT các cấp đủ số lượng và nhân sự UBKT nhiệm kỳ tới. Lưu ý giữ vững kỷ luật phát ngôn, bí mật thông tin trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Tăng cường thực hiện Quy định số 195 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; đề cao tính tự giác, chủ động của đảng viên, cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ để hạn chế sai phạm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; quan tâm lựa chọn, bố trí cán bộ kiểm tra có năng lực, trình độ, bản lĩnh cho UBKT các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trịnh Nhất