UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai kỷ luật 2 cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh

07/04/2020 | 21:49 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 11/3/2020, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã họp kỳ thứ 48 dưới sự chủ trì của đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ Đồng Nai đã xem xét, thi hành kỷ luật 2 đảng viên là cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh:

1- Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh có các vi phạm: Thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thành phần đoàn kiểm tra, lập hồ sơ kiểm tra không đúng; thể hiện sự tùy tiện, cố ý làm trái quy định, vi phạm Pháp lệnh quản lý thị trường, Thông tư số 35/2018//TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công Thương và Luật xử lý vi phạm hành chính. Quá trình kiểm điểm đồng chí Nguyễn Văn Hưng còn giải trình quanh co, đổ lỗi do nguyên nhân khách quan. UBKT Tỉnh uỷ đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Hưng.

2- Đồng chí Trương Văn Giàu, Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường tỉnh (nguyên Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, huyện Long Thành) đã có các vi phạm: Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Quyền Đội trưởng, Đội Quản lý thị trường số 4, đồng chí Trương Văn Giàu đã ký ban hành quyết định kiểm tra khi chưa có đầy đủ thông tin, nội dung theo quy định, vi phạm Thông tư số 35/2018//TT-BCT của Bộ Công Thương; để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện không đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và không đúng quy định của pháp luật, vi phạm Pháp lệnh quản lý thị trường. Quá trình kiểm điểm đồng chí Trương Văn Giàu còn giải trình quanh co, chưa thật sự nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm. UBKT Tỉnh uỷ đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trương Văn Giàu.

H.H