UBKT Tỉnh ủy Nghệ An giao ban công tác kiểm tra, giám sát cụm số 2

08/05/2018 | 14:55 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 7-5, tại huyện Thanh Chương, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát cụm số 2 gồm các đơn vị: Thanh Chương, Đô Lương, Tân Kỳ, Diễn Châu, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong thời gian qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả; trong thành công đó có vai trò, đóng góp quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã từng bước nhận diện cụ thể “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”; góp phần cùng quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị chủ động thực hiện và hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy; tăng cường công tác giám sát thường xuyên; theo dõi địa bàn lĩnh vực, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất với cấp ủy việc kiểm tra những vụ việc sai phạm cụ thể. Đồng chí nhấn mạnh, UBKT các cấp cần chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Mặt khác, cần đổi mới phương pháp tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật theo quy định; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ cấp ủy, lãnh đạo các ban và văn phòng cấp ủy, UBKT các cấp...

(Theo baonghean.vn)