UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

08/07/2020 | 20:50 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 7-7-2020, UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Lý Văn Thăng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương đại diện lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh ủy; thành viên UBKT Tỉnh uỷ; đại diện thường trực cấp ủy và chủ nhiệm UBKT huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ...

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 54 tổ chức đảng và 110 đảng viên (có 45 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 39 tổ chức đảng và 72 đảng viên (có 54 cấp ủy viên).

UBKT các cấp kiểm tra 9 tổ chức đảng và 20 đảng viên (có 11 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 8 tổ chức đảng và 19 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Kiểm tra 13 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 7 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng. Giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên (có 12 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 10 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Kiểm tra 3 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 9 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng (khiển trách 1, cảnh cáo 1) và thi hành kỷ luật 78 đảng viên (có 17 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 45, cảnh cáo 20, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng12 trường hợp.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 bảo đảm thời gian, chất lượng, hiệu quả; tham mưu giúp Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng liên quan đến nhân sự dự đại hội. Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ 2020-2025…

Lương Văn Thuận

(UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn)