UBKT Tỉnh uỷ Kon Tum: Kỷ luật cảnh cáo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Kon Tum

15/08/2019 | 11:42 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 2-8-2019, UBKT Tỉnh ủy Kon Tum đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Minh Xem, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Kon Tum. Đồng chí Phạm Minh Xem đã có khuyết điểm, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi đồng chí sinh hoạt, công tác./.

Lương Đức