UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật Phó Giám đốc và nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính

09/10/2020 | 14:07 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 5-10-2020, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Bé, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa. Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời gian từ tháng 7-2004 đến năm 2019, đồng chí Bé có khuyết điểm, vi phạm trong việc ký 4 văn bản trình UBND tỉnh ban hành các quyết định phê duyệt giá trị tài sản để đưa vào góp vốn liên doanh tại Dự án Tổ hợp căn hộ, khách sạn cao cấp Mường Thanh và Dự án Khu phức hợp Thương mại - Khách sạn - Căn hộ Tropicana; chưa xác định đủ giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp khi tham gia góp vốn, tính thiếu giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi tham gia góp vốn; vi phạm Nghị định số 59, ngày 18-7-2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; vi phạm Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa. Với vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh và Phó Giám đốc Sở Tài chính Khánh Hòa, đồng chí Tâm đã thay mặt Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh ký 14 văn bản đối với 13 dự án và trực tiếp ký 5 văn bản đối với 5 dự án tham mưu UBND tỉnh phê duyệt giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án không sát với giá thị trường, cho thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu đất được quy hoạch đất ở; thống nhất tham mưu, đề xuất tỷ lệ giảm trừ các yếu tố khác biệt tại các dự án thiếu căn cứ; tiền thuê đất không được áp dụng theo đơn giá thuê tại thời điểm ban hành quyết định giao đất hoặc thời điểm bàn giao đất và cắm mốc định vị,… gây thất thoát ngân sách Nhà nước./.

 Lương Đức