UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

13/02/2020 | 18:05 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 13-2-2019, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 và triển khai kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan phối hợp tuyên truyền; Thường trực cấp ủy, UBKT các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy... Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thực hiện Thông báo kết luận số 226, ngày 3-3-2009 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Kế hoạch 26-KH/TU, ngày 23/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình, Quy chế phối hợp và kế hoạch, phối hợp tuyên truyền, trong năm 2019 UBKT Tỉnh uỷ và các cơ quan phối hợp tuyên truyền, các bộ phận tuyên truyền của UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã tích cực tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chất lượng, hiệu quả tuyên truyền được nâng lên rõ rệt, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò vị trí, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát; cấp ủy và UBKT các cấp đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ngày càng toàn diện, đồng bộ, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt, góp phần giúp các tổ chức đảng và đảng viên giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong năm 2019, việc công khai kết luận của UBKT các cấp sau các kỳ họp, thông tin về thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến vụ việc can thiệp, nâng điểm thi trái quy định cho 65 thí sinh, gây hậu quả rất nghiêm trọng tại kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2017, 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã được dư luận xã hội đồng tình và củng cố niềm tin đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Các cơ quan phối hợp, các cộng tác viên, các bộ phận tuyên truyền của UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã có những tin, bài có chất lượng thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, phản ánh chân thực ưu điểm, khuyết điểm, những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm rút ra từ hoạt động thực tiễn của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh đăng tải trên Tạp chí Kiểm tra, Trang tin điện tử (mạng diện rộng và Internet) của UBKT Trung ương, Báo Hòa Bình, Website Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử Hòa Bình và các phương tiện thông tin truyền thông ở các cơ sở… Qua đó góp phần định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt Thông báo số 226-TB/TW của Ban Bí thư đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn mới, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cần thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát; UBKT Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị trong việc thông tin, tuyên truyền; đặc biệt là việc xây dựng hệ thống cộng tác viên hoạt động ở những ban, ngành, địa phương, đơn vị, lĩnh vực và các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương. Đồng thời có cơ chế cho hoạt động của bộ phận tuyên truyền.

Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền năm 2020, đồng chí Đinh Văn Hùng yêu cầu các bộ phận chức năng của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, nhất là Tạp chí Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những trọng tâm sau: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị phản ánh của dân; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Hải Hà