UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức Hội nghị Ký kết phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019

14/03/2019 | 13:06 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 13-3-2019, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp tuyên truyền năm 2018 và ký kết phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2019 giữa UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình với Tạp chí Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình. Đồng chí Hoàng Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Đảm, Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm tra; Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  Đinh Văn Ổn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình…

Đồng chí Đào Ngọc Đảm phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình, Tạp chí Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Hòa Bình đã bám sát Kế hoạch 26, ngày 23-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy chế phối hợp và kế hoạch phối hợp tuyên truyền năm 2018 để triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của cấp uỷ và UBKT cấp trên và của cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đến các tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần nội dung Thông báo kết luận số 226, ngày 3-3-2009 của Ban Bí thư và Hướng dẫn của UBKT Trung ương về tăng cường tuyên truyền, phố biến công tác kim tra, giám sát của Đảng. Đồng thời, tuyên truyền những kết quả trong thực hiện công tác kiếm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp tỉnh Hòa Bình; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua và những gương người tốt, việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Qua công tác phối hợp tuyên truyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh Hoà Bình đã có nhiều chuyến biến tích cực, hiệu quả. Qua đó đã góp phần định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiu về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Thực hiện phối hợp tuyên truyền với UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình, năm 2018, Tạp chí Kiểm tra đã đăng tải nhiều tin, bài về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt có sự tham gia bài viết của các đồng chí lãnh đạo cấp uỷ và UBKT các cấp đã phản ánh sinh động thực tiễn kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2019, UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luận đảng như: Tuyên truyền đẩy đủ, kịp thời văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền kịp thời các hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh; thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận số 226 của Ban Bí thư về tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện đăng tải thông tin sau các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; các quyết định kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo Công văn số 358, ngày 17-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các ý kiến phát biểu tham dự Hội nghị đã làm rõ hơn hiệu quả, tác dụng của việc phối hợp tốt công tác tuyên truyền; nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình và các cơ quan ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền năm 2019.

Tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy Hoà Bình đã ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2019 với Tạp chí Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Hòa Bình.

Trọng Đức