UBKT Tỉnh ủy Hà Giang kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch huyện Bắc Quang

17/01/2020 | 10:54 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 16-1-2020, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy khối kinh tế, Trưởng ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang.

Đồng chí Nguyễn Hồng Tuyên đã có những khuyết điểm, vi phạm: Không xây dựng quy chế làm việc của Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Bắc Quang; thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát về thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ khoanh nuôi và bảo vệ rừng tại các xã Đức Xuân, Việt Vinh, Vô Điếm trong năm 2016 và 2017, dẫn đến một số cán bộ thuộc Ban Quản lý và một số cán bộ của xã Đức Xuân, Việt Vinh, Vô Điếm bị khởi tố, truy tố, xét xử, bị kỷ luật về Đảng.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Tuyên đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương và cá nhân đồng chí.

PV