UBKT Tỉnh ủy Gia Lai: Kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ và nhiều cá nhân liên quan đến sai phạm giải phóng mặt bằng

13/08/2019 | 13:50 PM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai vừa họp kỳ 32 (ngày 7-8-2019). Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh uỷ đã thống nhất kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đồng chí: Nguyễn Hồng Lam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Nguyễn Đông Dương, Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện về trách nhiệm cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, sai phạm theo Kết luận số 08/KL-TTr, ngày 4-7-2019 của Thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện theo Quyết định xuất ngân sách số 1827/QĐ-UBND, ngày 9-8-2018 của UBND huyện Đức Cơ.

UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kết luận: Đồng chí Nguyễn Hồng Lam thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm các quy định về quản lý tài chính; ký quyết định xuất ngân sách không đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Xuân Tứ thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu ban hành văn bản không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Quang thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tham mưu bổ sung dự toán chi ngân sách không đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Đông Dương đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ký lệnh chi tiền khi không có cơ sở, không đúng đối tượng thực hiện nhiệm vụ ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao.

Những vi phạm của các đồng chí trên đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác. Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí: Nguyễn Hồng Lam, Nguyễn Xuân Tứ; kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Đông Dương.

PV