UBKT Tỉnh ủy Gia Lai: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng so với cùng kỳ

11/07/2019 | 16:01 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Gia Lai kiểm tra 286 tổ chức đảng, 1.174 đảng viên (có 444 cấp ủy viên); giám sát 131 tổ chức đảng, 553 đảng viên (có 214 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên và xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra 15 tổ chức đảng, 57 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng, 15 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý (tăng 3 tổ chức đảng, 14 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018); kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 38 đảng viên. Kiểm tra 286 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 100 tổ chức đảng, 131 đảng viên (120 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng, 4 đảng viên; kết quả có 2 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 24 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 192 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, sử dụng đảng phí; phát hiện số tiền sai phạm 207.834.000 đồng.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng bằng hình thức: Khiển trách 5, cảnh cáo 1 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 158 đảng viên (có 40 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 102, cảnh cáo 33, cách chức 6, khai trừ ra khỏi Đảng 17 đảng viên. Ngoài ra, các cấp có thẩm quyền quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng 22 đảng viên./.

Lương Đức