UBKT Tỉnh ủy Cà Mau phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

20/07/2020 | 13:53 PM

Xem với cỡ chữ

Nhằm phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 - 2020); ngày 17-7-2020 UBKT Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau thực hiện văn hóa công sở”.

Hội nghị cán bộ, công chức phát động phong trào thi đua năm 2020.

Mục đích của phong trào nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, nghề nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh uỷ tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, ứng xử chuẩn mực, vì nhân dân phục vụ.

Một số nội dung thi đua được phát động như: Xây dựng, triển khai và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến Ngành; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 02, ngày 31-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính và Quy định số 22, ngày 15-5-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet…

Đối với cán bộ, công chức, người lao động, thi đua thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế Cơ quan; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; giữ đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, khoa học. Thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không uống rượu, bia, nước uống có cồn trong giờ làm việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại Cơ quan; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực xây dựng và giữ gìn Cơ quan văn minh, xanh, sạch, đẹp

UBKT Tỉnh uỷ giao Ban Chấp hành Công đoàn cùng Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan triển khai, phát động thi đua cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, phù hợp với tình hình thực tiễn Cơ quan.

Khánh Hưng