UBKT Tỉnh ủy Bình Định kỷ luật khiển trách Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

02/07/2020 | 15:35 PM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Bình Định vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Quách Hồng Dục, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nguyên Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian từ năm 2016 đến 2019, với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Quách Hồng Dục không tổ chức sinh hoạt cấp ủy 15 kỳ, trong đó có 2 lần không sinh hoạt 3 kỳ liên tiếp và không sinh hoạt Chi bộ 4 kỳ là vi phạm Quy chế làm việc của cấp ủy Chi bộ Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, vi phạm Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; không chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, sáu, bảy, tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị không đúng yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh./.

Lương Đức