UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020 | 14:43 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 9-1-2020, UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2019, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai kịp thời, đẩy đủ các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên. Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và toàn diện, bám sát thực tế, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp bám sát yêu cầu công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

UBKT cấp huyện và cơ sở tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 701 tổ chức đảng, 9.409 đảng viên; giám sát 489 tổ chức đảng, 5.750 đảng viên. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 174 tổ chức đảng và 412 đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp làm tốt công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; kiểm tra tài chính đảng, đảng phí. UBKT các cấp thi hành kỷ luật 65 đảng viên; tham mưu giúp cấp ủy kỷ luật 4 tổ chức đảng, 435 đảng viên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao những kết quả trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát UBKT các cấp đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do vậy UBKT các cấp cần tiếp tục tham mưu cấp ủy tăng cường tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt là các văn bản liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, cần tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất các tổ chức đảng, đảng viên ở những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm; phối hợp chặt chẽ với cơ quan nội chính, thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra, giám sát.

Nguyễn Trọng Luân

(UBKT Tỉnh ủy Bắc Giang)