UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

23/08/2019 | 14:09 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 22-8-2019, UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, UBKT Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã triển khai, quán triệt Quy định số 195, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 179, ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Hướng dẫn số 06, ngày 18-12-2018 của UBKT Trung ương về thực hiện một số Điều trong Quy định số 07, ngày 28-8-2019 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quyết định số 2404, ngày 5-7-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với Thanh tra Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Quy định số 1374, ngày 1-12-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đề cập đến nội dung một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Quy định số 1374, đại diện UBKT Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổ công tác 1374 của Thành ủy đã tiếp nhận 54 thông tin phản ánh, đã chỉ đạo xử lý 34 vụ việc. Đang thẩm tra, xác minh 20 vụ việc còn lại và sẽ xem xét xử lý các thông tin dư luận phản ánh về cán bộ, đảng viên.

Đối với cấp ủy các cấp đã chỉ đạo xem xét 543/669 thông tin liên quan (tỷ lệ 81,2% thông tin) và đang xử lý các trường hợp còn lại. Thông qua việc thực hiện Quy định 1374 đã xem xét xử lý kỷ luật 59 đảng viên có vi phạm; 55 trường hợp bị xử lý về mặt chính quyền và đã chuyển các cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm hình sự một số trường hợp theo quy định.

Từ nay đến cuối năm 2019, Tổ công tác 1374 của Thành ủy sẽ tập trung giám sát một số cấp ủy địa phương có nhiều thông tin phản ánh liên quan đến xử lý thông tin kéo dài, không bảo đảm tiến độ đề ra. UBKT Thành ủy cũng yêu cầu cấp ủy các cấp tăng cường xử lý thông tin từ 4 nguồn thông tin; xem xét xử lý tập thể, cá nhân sai phạm có liên quan và phải công khai kết quả.

PV