UBKT Thành uỷ Hà Nội kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

10/10/2018 | 15:12 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 10-10, UBKT Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16-10 (1948 – 2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ -Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành, quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Ủy viên UBKT Thành ủy qua các thời kỳ...

Thay mặt lãnh đạo UBKT Thành uỷ Hà Nội, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành uỷ Hà Nội đã trình bày diễn văn ôn lại chặng đường 70 năm của Ngành Kiểm tra Đảng và Ngành Kiểm tra Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đối với các Đảng bộ Hà Đông, Sơn Tây và Hà Nội trước đây, ngay từ khi được thành lập, công tác kiểm tra của Đảng đã được coi trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Ở mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng, công tác kiểm tra của Đảng bộ đã bám sát nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, từ ngày 1-8-2008 đến nay, sau khi mở rộng địa giới hành chính, với đặc thù Hà Nội là đảng bộ lớn, số lượng đảng viên chiếm gần 1/10 tổng số đảng viên của cả nước, Thành ủy Hà Nội đã quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã cảm ơn sự quan tâm phối hợp tốt của lãnh đạo UBKT Thành uỷ Hà Nội với UBKT Trung ương qua các thời kỳ. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả của UBKT Thành uỷ đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt đồng chí đã biểu dương UBKT Thành uỷ Hà Nội đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và nhiệm vụ giám sát. Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề UBKT Thành uỷ Hà Nội cần thực hiện tốt trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương. Cấp uỷ, UBKT các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng, với phương châm lấy “xây” để “chống”, giáo dục, phòng ngừa là chủ yếu; giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để góp phần phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng vi phạm. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật cần xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và phòng ngừa sai phạm nghiêm trọng xảy ra... Cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố cần quan tâm kiện toàn UBKT các cấp; làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội biểu dương và chúc mừng những thành tích của UBKT Thành ủy và toàn thể đội ngũ cán bộ ngành kiểm tra của Đảng bộ thành phố đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. 70 năm qua, Ngành Kiểm tra Đảng nói chung và UBKT các cấp của Đảng bộ Hà Nội nói riêng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. UBKT Thành ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ thành phố đã chủ động làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng có nhiều đổi mới, với hình thức quán triệt trực tuyến đến các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên trong toàn Dảng bộ. Các cuộc kiểm tra, giám sát được chú trọng cả về số lượng và chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, tập trung vào các vấn đề xã hội quan tâm, những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, các điểm nóng về trật tự an toàn xã hội, những tổ chức đảng yếu kém, mất đoàn kết nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng UBKT Thành uỷ Hà Nội.

Trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải cũng lưu ý UBKT Thành uỷ Hà Nội: Cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn. Cơ quan kiểm tra các cấp cần phải lắng nghe nhịp đập của thành phố, hoạt động của các cơ quan thành phố, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân, của cán bộ, đảng viên để trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy đảng các cấp, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát, kỷ luật đối với những vấn đề nóng ở địa bàn mình và thành phố. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, gắn với việc tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, đặc biệt là tập trung kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những nơi mất đoàn kết nội bộ, những nơi có biểu hiện phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ thành phố.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Trung Hải thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng UBKT Thành ủy Hà Nội và đồng chí Trần Quang Cảnh, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ, nguyên Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ Hà Nội.

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương trao Bằng khen tặng các đồng chí có thời gian tham gia công tác kiểm tra hơn 25 năm.

Nhân dịp này, UBKT Trung ương cũng đã quyết định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho UBKT Thành ủy Hà Nội; trao Bằng khen tặng 5 cá nhân ngành Kiểm tra Đảng TP Hà Nội có thời gian tham gia công tác kiểm tra Đảng hơn 25 năm và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thu Hoài