UBKT Thành ủy Cần Thơ sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2020

08/10/2020 | 17:33 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 7-10, UBKT Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2020. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2020, UBKT các cấp thành phố Cần Thơ đã tham mưu cấp ủy ban hành và thực hiện nhiều nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Cấp ủy các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời, các cấp ủy đã tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; quan tâm kiện toàn nhân sự UBKT các cấp. Sau đại hội đảng bộ cấp mình, UBKT các địa phương, đơn vị đã kịp thời xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa như: Quy chế làm việc; chương trình hành động; chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể. Một số địa phương, đơn vị đã chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy, UBKT.

Cấp ủy các cấp đãkiểm tra 226 tổ chức đảng, 343 đảng viên; giám sát chuyên đề 221 tổ chức đảng, 88 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 350 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 160 tổ chức đảng, 64 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 74 đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được, đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu thời gian tới, UBKT các cấp chủ động tham mưu xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh: Nội dung kiểm tra, giám sát phải rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm; kết luận kiểm tra, giám sát phải đúng thực chất và sát thực tế. UBKT các cấp cần quan tâm lắng nghe dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp cần quan tâm nâng cao trình độ cán bộ làm công các kiểm tra; tiếp tục thực hiện tốt việc thẩm định, tham mưu cấp ủy trong sắp xếp cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Trần Vũ Hải

(UBKT Thành ủy Cần Thơ)