UBKT Thành ủy Đà Nẵng tăng cường giám sát kê khai tài sản, thu nhập cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý

05/02/2020 | 14:44 PM

Xem với cỡ chữ

Thực hiện Quy định số 85, ngày 23-5-2017 của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Quy định số 03, ngày 3-8-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, trong 2 năm (2018 và 2019), UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã tăng cường giám sát và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giám sát 104 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Qua giám sát, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong việc kê khai tài sản, thu nhập; yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc những đảng viên vi phạm; chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Việc tăng cường giám sát kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ trách nhiệm, trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và phòng, chống tham nhũng./.

L.Đ