UBKT Huyện ủy Nam Trà My dẫn đầu Ngành Kiểm tra Đảng các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam năm 2019

21/01/2020 | 13:59 PM

Xem với cỡ chữ

Đại diện UBKT Huyện ủy Nam Trà My nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó đã góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

UBKT các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra 26 tổ chức, 25 đảng viên; giám sát 4 tổ chức, 6 đảng viên; phát hiện và chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp đã chủ động kiểm tra 6 tổ chức đảng, 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 4 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Kiểm tra 13 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kết luận 4 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Giám sát 6 tổ chức đảng và 7 đảng viên.  Giải quyết tố cáo 1 đảng viên. Kiểm tra 5 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 9 tổ chức đảng về thu, nộp, sử dụng đảng phí. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 8, cảnh cáo 1 trường hợp.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng UBKT Huyện ủy Nam Trà My Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Ngành Kiểm tra Đảng các huyện miền núi năm 2019./.

L.Đ