UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 tổ chức đảng và 14 đảng viên trong 9 tháng năm 2019

17/09/2019 | 14:20 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 9 tháng năm 2019, UBKT các cấp tỉnh Khánh Hòa đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 369 tổ chức đảng và 479 đảng viên; giám sát 124 tổ chức đảng và 472 đảng viên; thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 53 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 2 trường hợp.

Bên cạnh công tác tham mưu, UBKT các cấp đã kiểm tra 2 tổ chức đảng và 14 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 122 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 16 tổ chức đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; giám sát 47 tổ chức đảng và 148 đảng viên; thi hành kỷ luật 17 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 trường hợp; kiểm tra 16 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách; 145 tổ chức đảng và 2.884 đảng viên về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí.

Trọng Đức