Trong tháng 5 có 763 đảng viên bị kỷ luật

14/06/2018 | 11:00 AM

Xem với cỡ chữ

Trong tháng 5-2018, cấp ủy các cấp đã kiểm tra được 12.213 đảng viên, 2.700 tổ chức đảng, qua đó thi hành kỷ luật 4 đảng viên; giám sát 2.279 đảng viên và 1.324 tổ chức đảng.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 252 tổ chức đảng và 754 đảng viên, đã kết luận 153 tổ chức, 473 đảng viên, trong đó có 67 tổ chức đảng, 347 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức, 131 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu: Trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng, việc kê khai tài sản, thu nhập của cá nhân. Giám sát chuyên đề 1.276 tổ chức đảng và 4.257 đảng viên về chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức lối sống. Giải quyết tố cáo 112 đảng viên và 5 tổ chức đảng, đã giải quyết xong 52 đảng viên, kết luận có 16 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 12 đảng viên... Qua giám sát cấp ủy, UBKT các cấp chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 13 đảng viên và 4 tổ chức đảng.

Cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 763 đảng viên và 12 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 503, cảnh cáo 155, cách chức 36, khai trừ 81 trường hợp. Trong số bị kỷ luật có 44 đảng viên và 1 tổ chức đảng khiếu nại việc kỷ luật, trong đó đã giải quyết xong 10 trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật 8, giảm hình thức kỷ luật 1 và xóa kỷ luật 1 trường hợp.

Hiền Anh