Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 - 2020

15/09/2020 | 18:28 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 15-9, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo cấp ủy, UBKT các đảng ủy trực thuộc…

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020 với sự đoàn kết, thống nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã lãnh đạo đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong nhiệm kỳ ước đạt 8%/năm, cao hơn bình quân chung cả nước.

Cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; đặc biệt cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau các kết luận kiểm tra của cấp ủy và UBKT các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.453 tổ chức đảng và 2.707 đảng viên đều tăng so với nhiệm kỳ trước (trong đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 80 tổ chức đảng và 49 đảng viên); giám sát chuyên đề 2.634 tổ chức đảng và 3.261 đảng viên, qua đó phát hiện 76 đảng viên và 33 tổ chức đảng có vi phạm, chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 21 tổ chức đảng và 57 đảng viên. UBKT các cấp đã thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Đặc biệt, trong kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đồng chí là Tỉnh ủy viên; UBKT các cấp kiểm tra 484 tổ chức đảng và 1.016 đảng viên, trong đó có 356 cấp ủy viên các cấp; riêng UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 10 tổ chức đảng và 20 đảng viên (trong đó có 1 Tỉnh ủy viên và 6 cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý). Qua kiểm tra, kết luận 419 tổ chức đảng và 891 đảng viên có vi phạm, phải xem xét thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 273 đảng viên.

Cấp ủy, UBKT các cấp thi hành kỷ luật 29 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 25, cảnh cáo 4 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật 1.904 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 1.575 đảng viên; cảnh cáo 134 đảng viên; cách chức 29 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 166 đảng viên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong nhiệm kỳ tới Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt các nội dung chính: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của cấp ủy. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT các cấp sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành văn bản hướng dẫn, quy chế phối hợp với ngành có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT các cấp làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh vi phạm như: Quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, sử dụng ngân sách, công tác cán bộ. Đồng thời chú trọng kiện toàn tổ chức UBKT, cơ quan UBKT và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ mới về công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã biểu dương những kết quả Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau: Cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; nhất là các ban tham mưu giúp việc cấp ủy phải tham mưu sát thực với các lĩnh vực quản lý, để các ban xây dựng Đảng phát huy được vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề để sớm phát hiện vi phạm, nhất là các lĩnh vực như quản lý đất đai, công tác cán bộ, quản lý môi trường; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý và cấp ủy cùng cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị…

Tin, ảnh: Trọng Thành