Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020

18/09/2020 | 00:47 AM

Xem với cỡ chữ

Sáng 17-9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng  thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mức mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; trong đó một chỉ tiêu  vượt mức mang tính bứt phá, như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 11%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp trong 5 năm tăng 16,3%. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 7.189 tổ chức đảng và 2.621 đảng viên, có 825 cấp ủy viên các cấp, tăng 170,19% so với nhiệm kỳ trước; giám sát chuyên đề 2.853 tổ chức đảng và 2.247 đảng viên, qua giám sát phát hiện và chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm 18 tổ chức đảng và 5 đảng viên. Đối với UBKT các cấp, đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 83 tổ chức đảng và 343 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có 243 đảng viên và 17 tổ chức đảng có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 17 tổ chức đảng và 143 đảng viên. Kiểm tra 2.465 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và  878 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 1.114 tổ chức đảng và 500 đảng viên…

Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng bằng các hình thức: Khiển trách 21 tổ chức, cảnh cáo 5 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật 1.111 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 613; cảnh cáo 270; cách chức 33 đảng viên và khai trừ ra khỏi Đảng 195 trường hợp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng trao Bằng khen tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020, trong nhiệm kỳ tới Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt một số nội dung: Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy phải nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của cấp ủy. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT các cấp sau đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025; ban hành văn bản hướng dẫn, quy chế phối hợp với ngành có liên quan trong kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. UBKT các cấp làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên, tổ chức đảng nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh vi phạm; thường xuyên kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra; tạo điều kiện về cơ sở, vật chất cho Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới của Đảng…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã biểu dương những kết quả đạt được về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện một số nội dung: Cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là các ban tham mưu giúp việc cấp ủy phải tham mưu sát thực với các lĩnh vực quản lý, để các ban xây dựng Đảng phát huy được vai trò của mình trong công tác kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề để sớm phát hiện vi phạm, nhất là các lĩnh vực như quản lý đất đai, công tác cán bộ, quản lý môi trường. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, trước hết là cán bộ, đảng viên thuộc diện cấp ủy quản lý và cấp ủy cùng cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị; đối với việc kiểm tra cách cấp chỉ kiểm tra khi thấy cần thiết để khắc phục tình trạng “trên nóng”, “dưới lạnh”…

Tin, ảnh: Trọng Thành