Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc

19/05/2020 | 15:42 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 7-5-2020, Tỉnh ủy Quảng Bình đã Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về việc xem xét, xử lý đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Qua xem xét Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và báo cáo tự kiểm điểm của các đồng chí: Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Minh Hóa nhiệm kỳ 2010-2015; Đinh Quý Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhận thấy: Tại thời điểm bổ nhiệm năm 2015, đồng chí Trần Văn Hoàng đang giữ chức vụ Đội trưởng Đội Quản lý khai thác chợ Quy Đạt, đã được quy hoạch Phó trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện, có thời gian công tác lâu năm, hằng năm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Do tin tưởng vào các cơ quan tham mưu, giúp việc, trực tiếp là Phòng Nội vụ huyện và Ban Tổ chức Huyện ủy nên không phát hiện được việc đồng chí Trần Văn Hoàng chưa được tuyển dụng vào viên chức dẫn đến đã bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện không đúng quy định. Tuy nhiên, năm 2016 đồng chí Trần Văn Hoàng đã được UBND huyện Minh Hóa tuyển dụng vào viên chức.

Sau khi kiểm tra, kết luận về việc bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hoàng giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý các công trình công cộng huyện không đúng quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa đã kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa, nhiệm kỳ 2010-2015 và các cá nhân có liên quan; chỉ đạo UBND huyện ban hành Quyết định số 437, ngày 6-3-2020 hủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hoàng; chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua xem xét, kiểm điểm trách nhiệm, đồng chí Nguyễn Lương Bình và Đinh Quý Nhân đã nghiêm túc thấy được trách nhiệm, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm; phản ánh đầy đủ, trung thực.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Lương Bình và Đinh Quý Nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bỏ phiếu, kết quả thống nhất yêu cầu các đồng chí Nguyễn Lương Bình và Đinh Quý Nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc về khuyết điểm, vi phạm./.

L.Đ