Tỉnh ủy Nam Định tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020

10/01/2020 | 07:56 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 9-1-2019, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.333 tổ chức và 663 đảng viên; giám sát 848 tổ chức đảng, 403 đảng viên; kết luận 13 tổ chức đảng và 16 đảng viên có vi phạm, trong đó có 8 tổ chức đảng và 4 đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại Hội nghị.

UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 tổ chức đảng và 75 đảng viên, trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 4 đảng viên; UBKT cấp huyện và cơ sở kiểm tra 8 tổ chức và 71 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 760 tổ chức đảng; kiểm tra480 tổ chứcđảng trong việc thi hành kỷ luật.Kiểm tra 78 tổ chức đảng trong việc quản lý, sử dụng ngân sách; 1.027 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 604 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã nhận và giải quyết 270 đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với đảng viên. Giám sát 673 tổ chức đảng và 279 đảng viên; nội dunggiám sát tập trung vào việc thực hiện chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận và Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; công tác tổ chức cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đó tập trung vào việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kết quả đạt được, kinh nghiệm và những khó khăn, vướng mắc; đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. Đặc biệt là tham luận của Huyện ủy Hải hậu tập trung vào việc khảo sát thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cáo chất lượng kết nạp và ra soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đối với các chi bộ cơ sở được các đại biểu quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhân phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên UBKT Trung ương đã đánh gia cao sự quan tâm của cấp ủy tỉnh đối với công tác kiểm tra, giám sát biểu dương những thành tích của UBKT các cấp đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới cùng với triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, cấp ủy, UBKT các cấp cần quan tâm khắc phục một số hạn chế như: Một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, chưa thực sự quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu, tính tự giác, tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên còn chưa cao. Đồng chí đánh giá các tổ chức đảng còn yếu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm phê bình, tham mưu cho cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Nam Định trong năm đã góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm; phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong yêu cầu: Năm 2020 cấp ủy các cấp phải triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc, đó là tập trung quyết liệt hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cần tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; kiểm tra đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bè phái, cơ hội, thực dụng, vi phạm các chỉ thị, nghị quyết... Trong năm 2020, sẽ tập trung tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đại hội, UBKT các cấp phải kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành quy chế làm việc của UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa./.

Phương Thúy