Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

23/07/2020 | 09:53 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 23-7, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Tô Duy Nghĩa, Ủy viên UBKT Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đảng bộ tỉnh Nam Định có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 925 tổ chức cơ sở đảng, 5.587 chi bộ cơ sở, với 110.736 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng, 4.577 đảng viên (tăng 9,04% tổ chức, giảm 46,52% đảng viên so với nhiệm kỳ trước); kết luận 17 tổ chức đảng, 49 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 8 tổ chức đảng, 32 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Giám sát 3.990 lượt tổ chức đảng, 3.911 đảng viên (tăng 33% tổ chức, giảm 41% đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng (giảm 53% tổ chức so với nhiệm kỳ trước); thi hành kỷ luật 2.218 đảng viên (tăng 24% so với nhiệm kỳ trước). Vi phạm của đảng viên tập trung vào các nội dung: Chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (chiếm 62%); những điều đảng viên không được làm (chiếm 12%); thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo (chiếm 5%); quản lý, sử dụng đất đai (chiếm 6%); phẩm chất, đạo đức, lối sống (chiếm 3%); chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ (chiếm 2%).

UBKT và chi bộ kiểm tra 29 tổ chức đảng và 302 đảng viên (giảm 70% tổ chức và 34% đảng viên so với nhiệm kỳ trước), có 152 cấp ủy viên các cấp; trong đó UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 tổ chức đảng, 8 đảng viên; UBKT cấp huyện kiểm tra 22 tổ chức, 170 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 6 tổ chức, 113 đảng viên; chi bộ kiểm tra 11 đảng viên. Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 3.971 lượt tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật của tổ chức đảng cấp dưới đối với 1.845 lượt tổ chức đảng và 1.179 đảng viên bị thi hành kỷ luật; giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 171 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 6 đảng viên; kiểm tra tài chính 237 tổ chức đảng về thu, nộp và quản lý, sử dụng đảng phí.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã ghi nhận những thành tích Tỉnh ủy Nam Định đã đạt được; đồng thời nêu rõ những vấn đề cần phải tập trung vào giai đoạn sắp tới: Lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng việc thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác thẩm định nhân sự; xử lý vi phạm các vấn đề nổi cộm có tính răn đe, giáo dục; giải quyết đơn thư tố cáo; chủ động phòng ngừa các âm mưu, chống phá tác động tới công tác nhân sự. Thực hiện tốt Điều 32, Điều lệ Đảng; kiểm tra việc xây dựng, ban hành, quy chế (sau đại hội); phối hợp công tác nhân sự đại hội (xây dựng đội ngũ kiểm tra); làm tốt công tác chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử…

Đồng chí Đoàn Hồng Phong phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ngành Kiểm tra Đảng. Để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không kiểm tra là không lãnh đạo”…

Đồng chí Đoàn Hồng Phong trao Bằng khen tặng các đơn vị tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen cho 5 tập thể tiêu biểu đã hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020./.

Phương Thúy