Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

12/09/2020 | 14:47 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 11-9, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Lạng Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.116 tổ chức đảng (tăng 31,5% so với nhiệm kỳ trước) và 3.497 đảng viên (tăng 33,5%); giám sát chuyên đề 1.518 tổ chức đảng cấp dưới (tăng 45,05%) và 2.232 đảng viên (tăng 22,2%), trong đó có 1.361 cấp ủy viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên; thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (khiển trách 4, cảnh cáo 1).

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 180 tổ chức đảng và 324 đảng viên (có 207 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 1.090 tổ chức và 1.296 đảng viên (có 859 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo đối với 1 tổ chức và 98 đảng viên; kiểm tra 1.522 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 512 tổ chức, về việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 110 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách tài chính đảng; kiểm tra 1.524 tổ chức đảng về thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 4 đảng viên. Cấp uỷ, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành thi hành kỷ luật 1.080 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 709; cảnh cáo 160; cách chức 18; khai trừ ra khỏi Đảng 193 đảng viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp trong thời gian tới tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cả về tư tưởng, chính trị và hành động, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Mở rộng giám sát phát hiện dấu hiệu vi phạm trên tất cả các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Trước mắt, chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, UBKT Tỉnh ủy cần tham mưu thực hiện tốt việc thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tham mưu giải quyết kịp thời các đơn, thư tố cáo liên quan đến nhân sự dự đại hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; UBKT Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Lương Văn Thuận

(UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn)