Tỉnh ủy Khánh Hòa hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

10/02/2020 | 14:01 PM

Xem với cỡ chữ

Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Hướng dẫn số 11 về Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, cấp ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và UBKT các cấp tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vấn đề phức tạp mới nảy sinh, bức xúc mà dư luận quan tâm và nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới, dự kiến là đại biểu dự đại hội đảng cấp trên. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế;  những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân… Kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với các cơ quan, tổ chức có liên quan để giải quyết tố cáo; trước hết là những tố cáo tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội đảng và nhân sự cấp ủy khóa mới. Đồng thời, chủ động phân loại, rà soát để xác định rõ tố cáo không phải giải quyết; tố cáo, phản ảnh gửi đến cơ quan, tổ chức không có thẩm quyền giải quyết; không giải quyết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ và đơn tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ việc… Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đúng theo quy định, thời gian.

UBKT chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cùng cấp thực hiện các nội dung: Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội; chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội; tổng hợp, báo cáo cấp ủy triệu tập đại hội. Đối với những đảng viên liên quan đến nhân sự đại hội vi phạm pháp luật thì UBKT các cấp chủ động tham mưu cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan thực hiện nghiêm quy định về đình chỉ sinh hoạt đảng của đảng viên, sinh hoạt cấp ủy của cấp ủy viên theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng.

UBKT các cấp chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới; tổng hợp, báo cáo UBKT cấp trên. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; tập trung chỉ đạo các đảng bộ có vấn đề khó khăn, các đảng bộ thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội…

 L.Đ