Tỉnh ủy Hòa Bình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng và 70 năm ngày thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy

10/10/2018 | 22:06 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 10-10-2018, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, 70 năm thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh; chủ nhiệm UBKT, trưởng ban dân vận các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy...

Đồng chí Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng và Ban Dân vận Tỉnh ủy Hòa Bình. Cùng với sự phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng, ngày 18-4-1951, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất khóa II đã cử ra Ban Kiểm tra, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình. Trải qua các thời kỳ lịch sử, vượt lên bao thử thách, đội ngũ những người làm công tác kiểm tra luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, trau dồi đạo đức cách mạng, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với chặng đường 67 năm, UBKT các cấp trong tỉnh đã giúp cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Trần Đăng Ninh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của UBKT Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Hai ngành bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của Đảng. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng, của các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở, trong đó UBKT các cấp là nòng cốt. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành một cách chủ động, toàn diện, chặt chẽ, lấy phòng ngừa, lấy xây là chính. Khi phát hiện việc vi phạm phải kịp thời xem xét, xử lý nghiêm minh. Phát huy vai trò của UBKT trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. UBKT các cấp tiếp tục triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Chủ động thực hiện và nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT, Ban Dân vận và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp bảo đảm về số lượng và chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh trao Cờ lưu niệm tặng UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Tô Quang Thu ghi nhận và biểu dương những kết quả của UBKT Tỉnh uỷ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề UBKT Tỉnh uỷ Hòa Bình cần thực hiện tốt trong thời gian tới: Tiếp tục tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương. Cấp uỷ, UBKT các cấp cần thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 30 và Điều 32, Điều lệ Đảng. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Ngành là kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; những trường hợp vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật cần xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và phòng ngừa sai phạm nghiêm trọng xảy ra...  

Đồng chí Tô Quang Thu trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra” của UBKT Trung ương tặng đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBKT Trung ương đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm tra” tặng các đồng lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy và 13 lãnh đạo UBKT các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Văn Đức, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy được UBKT Trung ương tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 70 ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng.

Tống Văn