Tỉnh ủy Cà Mau triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

11/01/2021 | 15:49 PM

Xem với cỡ chữ

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Ban Tổ chức và Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và công tác nội chính năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dự Hội nghị. Các đồng chí: Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trần Hữu Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Ý, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cà Mau báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2020, cụ thể: Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ, nhất là chủ động kiểm tra, giám sát phục vụ thành công đại hội đảng bộ 3 cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của UBKT Trung ương.

Cấp ủy các cấp kiểm tra chấp hành, giám sát chuyên đề 308 lượt tổ chức đảng và 679 lượt đảng viên (có 214 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 23 đảng viên (có 17 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 149 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 88 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 111 tổ chức đảng và 106 đảng viên (có 57 cấp ủy viên).

Các cấp ủy, UBKT cấp huyện kỷ luật 174 đảng viên (có 51 cấp ủy viên), trong số đảng viên bị kỷ luật, có 8 trường hợp bị phạt tù và 3 trường hợp bị xử phạt hành chính. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư được thực hiện theo quy trình, quy định: Tiếp nhận 213 đơn thư, tăng 24 đơn so với cùng kỳ năm trước; qua phân loại, UBKT các cấp đã giải quyết đơn theo thẩm quyền đối với 2 tổ chức và 33 đảng viên (có 23 cấp ủy viên), đạt tỉ lệ 100%. UBKT Tỉnh ủy Cà Mau được UBKT Trung ương tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng so với yêu cầu nhiệm vụ cũng còn mặt hạn chế: Một số cấp ủy, UBKT triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chậm so với chương trình năm; kết quả thực hiện chưa đều; công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cấp ủy, đảng viên có nơi chưa kịp thời, nhất là trong việc bầu cấp ủy, UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 của một số đơn vị chưa đạt yêu cầu; việc trao đổi, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị theo quy chế còn chưa kịp thời...

Đồng chí Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ , Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị.

Về các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tập trung khắc phục những hạn chế của năm 2020 được chỉ ra; chủ động quán triệt, triển khai thực hiện ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; các văn bản của Trung ương khóa XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT cấp dưới tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định. UBKT chủ động tham mưu giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chủ động rà soát, sửa đổi bổ sung và cụ thể hóa các quy định, quyết định, quy chế về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật đảng theo quy định; thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đạt chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư đúng quy định, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự là đảng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND, các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026…

Khánh Hưng