Tỉnh ủy Bình Dương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW

17/09/2020 | 00:34 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 15-9-2020, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ tỉnh Bình Dương hiện có 14 Đảng bộ trực thuộc (trong đó có 3 thành ủy, 2 thị ủy, 4 huyện ủy), với 579 tổ chức cơ sở đảng và 48.393 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của người đứng cầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. 

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 8.460 đảng viên và 2.870 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 2.909 đảng viên và 1.876 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT toàn khóa, cũng như hằng năm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ sở; đồng thời thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động xem xét, giải quyết, kết luận, xử lý các vụ việc phát sinh, bảo đảm việc xử lý kỷ luật về Đảng được tiến hành kịp thời, đồng bộ với xử lý về mặt Nhà nước, đoàn thể và ngược lại; việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, khách quan.

Về thực hiện Quy định 30- QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 30 và các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát. Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy và các tổ chức đảng, cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, nêu phương hướng khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả Ngành Kiểm tra tỉnh Bình Dương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Định hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chú trọng triển khai, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Quy định 195-QĐ/TW, ngày 18-6-2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới,… Trước mắt, tập trung xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.  

Tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020./.

Thái Sơn