Tỉnh ủy Đắk Lắk tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019

10/01/2019 | 13:41 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 10-1-2019, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Xuân Lĩnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương cùng đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương…

Đồng chí Võ Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 980 tổ chức đảng, 28.210 đảng viên (có 2.999 cấp ủy viên); giám sát 519 tổ chức đảng, 2.827 đảng viên (có 709 cấp ủy viên). UBKT các cấp kiểm tra 16 tổ chức đảng, 397 đảng viên (có 117 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng, 311 đảng viên; giám sát 320 tổ chức đảng, 270 đảng viên; giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng và 52 đảng viên; kiểm tra 10 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 349 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm và đề nghị truy thu hơn 130 triệu đồng.

Các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 6 tổ chức đảng và 385 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 257, cảnh cáo 82, cách chức 10, khai trừ ra khỏi Đảng 36 trường hợp.

Năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp chủ động thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, dễ phát sinh vi phạm, có nhiều bức xúc trong dư luận để phát hiện kịp thời, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ được quy hoạch, diện bổ nhiệm, đề bạt, phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quan tâm quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT; quy trình, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; việc nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tình hình giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nội dung chưa trọng tâm, trọng điểm và mở rộng; chưa kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự UBKT khi có điều động, luân chuyển... Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2019 đã đề ra; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đúng quy định, kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; quan tâm kiện toàn, củng cố UBKT và cơ quan UBKT các cấp; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới...

Đồng chí Võ Thái Nguyên trao Giấy khen tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2018.

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã triển khai Hướng dẫn 06 của UBKT Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định 07 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk đã trao Giấy khen tặng 14 tập thể và 18 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018./.

Tin, ảnh: Lương Đức