Tỉnh uỷ Đắk Lắk tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020

22/07/2020 | 08:07 AM

Xem với cỡ chữ

Ngày 21-7, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sátthi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường trao Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cấp ủy các cấp kiểm tra 4.030 tổ chức đảng (tăng 8,39% so với nhiệm kỳ trước) và 125.793 đảng viên (13.900 cấp ủy viên); giám sát 2.090 tổ chức đảng (tăng 19,7%) và 12.640 đảng viên (2.956 cấp ủy viên), tăng 75,75%; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức đảng và 50 đảng viên (8 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 tổ chức đảng 1 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 9 đảng viên; thi hành kỷ luật 32 tổ chức đảng (khiển trách 24, cảnh cáo 8) 1.388 đảng viên (có 319 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 1.020, cảnh cáo 290, cách chức 55, khai trừ ra khỏi Đảng 23 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 78 tổ chức đảng và 1.805 đảng viên (có 556 cấp ủy viên); giám sát 1.361 tổ chức đảng và 1.474 đảng viên (có 829 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 4 tổ chức đảng 206 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 11 đảng viên; kiểm tra 2.497 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 61 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách1.483 tổ chức đảng về thu nộp và sử dụng đảng phí; thi hành kỷ luật 341 đảng viên (có 165 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 132, cảnh cáo 80, cách chức 11, khai trừ ra khỏi Đảng 118 trường hợp.

Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra được quan tâm cơ bản đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã hoàn thành và được Hội đồng khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở nghiệm thu chính thức 2 đề tài khoa học: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT các đảng ủy xã, phường, thị trấn trong Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk” và “Nâng cao hiệu quả công tác giám sát của UBKT Tỉnh ủy đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk quản lý”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy, UBKT các cấp. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, UBKT các cấp trong thời gian tới tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cả về tư tưởng, chính trị và hành động, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, liên tục, toàn diện; kết hợp chặt chẽ giám sát với kiểm tra; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, góp phần làm trong sạch, vững mạnh nội bộ Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phân loại, xử lý đơn tố cáo, phản ánh, đối với tổ chức đảng, đảng viên đúng quy định; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trước đại hội, các trường hợp có dấu hiệu vi phạm về tư cách đại biểu hoặc vi phạm về thực hiện nguyên tắc, thủ tục bầu cử để kịp thời thẩm tra, xem xét, kết luận; UBKT phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ đề xuất với cấp uỷ xem xét, quyết định việc chỉ đạo tiến hành củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và điều chỉnh việc bố trí, sử dụng cán bộ sau đại hội đảng cấp trên cơ sở. Kịp thời phối hợp với ban tổ chức cấp uỷ cùng cấp tiến hành thẩm tra, xác minh; tham mưu, giúp cấp uỷ nhận xét, đánh giá, xác nhận về nhân sự cấp uỷ khoá mới; nhân sự là đại biểu dự đại hội cấp tỉnh…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng Cờ cho Cơ quan UBKT Tỉnh ủy; tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua; UBKT Tỉnh ủy cũng đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020./.

Hoàng Lâm

(UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk)