Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng)

14/10/2020 | 09:15 AM

Xem với cỡ chữ

Nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thời gian qua, UBKT Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) đã quan tâm và có nhiều giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm này.

UBKT Quận ủy kết hợp nhiều hình thức khác nhau để phát hiện dấu hiệu vi phạm, trong đó chú trọng nắm thông tin thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán… của các cấp ủy, tổ chức đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân; việc tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng, đảng viên; bình xét, phân tích chất lượng đảng viên, tổ chức đảng; đơn thư tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và nhân dân… Cán bộ theo dõi địa bàn nắm chắc các chứng cứ, dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên mới đề xuất UBKT Quận ủy quyết định kiểm tra theo đúng quy trình, quy định, tránh tình trạng kiểm tra nhưng không hiệu quả, không xử lý, làm ảnh hưởng đến uy tín, dư luận không tốt đối với tổ chức đảng, đảng viên cũng như mất thời gian, công sức của các tổ chức đảng, cán bộ kiểm tra và đối tượng kiểm tra.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Quận ủy đã phát hiện, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; kết luận 1 chi bộ trường mầm non công lập trực thuộc Đảng bộ phường có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật (UBKT Quận ủy đã đề nghị và Đảng ủy phường quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với tổ chức đảng theo thẩm quyền), 2 tổ chức đảng còn lại có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã đề nghị kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm đối với tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan. UBKT Quận ủy kiểm tra 8 đảng viên (1 Quận ủy viên và 2 Đảng ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận 3 đảng viên vi phạm, đã thi hành kỷ luật bằng các hình thức: Cảnh cáo 2, khiển trách 1; các trường hợp còn lại vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, đã đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận phê bình nghiêm túc và không xem xét thành tích thi đua, khen thưởng cuối năm về mặt Đảng và Nhà nước đối với tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT đảng ủy cơ sở thực hiện còn ít; việc phát hiện, kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm khó khăn, hạn chế. Nguyên nhân do tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác kiểm tra từ quận đến cơ sở mỏng, lại thường xuyên thay đổi, chưa có tính chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao...

Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Quận ủy Thanh Khê có thể rút ra một số kinh nghiệm và giải pháp để thực hiện có hiệu quả hơn nhiệm vụ quan trọng này trong thời gian tới: Các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải được quán triệt, nhận thức đúng đắn và đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xác định công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ kiểm tra phải nắm vững Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh vững vàng, tinh thần đấu tranh bảo vệ các quan điểm của Đảng; có tinh thần thương yêu đồng chí, không định kiến với người vi phạm để gần gũi, giúp đỡ họ nhận ra khuyết điểm, vi phạm khắc phục, tiến bộ hơn.

Trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, UBKT phải coi nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm; UBKT, cán bộ kiểm tra phải chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình bằng nhiều kênh thông tin, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, lực lượng kiểm tra, thời gian và phương pháp tiến hành. Đối với tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phải chấp hành nghiêm túc việc kiểm tra, không mặc cảm, lo ngại, phản ứng, đối phó, tự phê bình và phê bình; tổ chức đảng nơi đảng viên được kiểm tra nhận thức đúng mục đích, yêu cầu công tác kiểm tra và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế của công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm từ cấp quận đến cơ sở, UBKT cấp trên hằng năm cần thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo các chuyên đề kiểm tra dấu hiệu vi phạm về các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như: Kê khai, minh bạch tài sản, quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, phòng, chống tham nhũng… Quan tâm, có chế độ chính sách đối với cán bộ kiểm tra cấp xã, phường (hiện nay đang hưởng chế độ phụ cấp 1,14 tương đương 1.690.000 đồng/tháng nên còn rất khó khăn); có chế độ phụ cấp đối với cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm./.

Lương Đức