Thừa Thiên Huế: Kỷ luật 5 đảng viên trong tháng 2

04/03/2019 | 15:31 PM

Xem với cỡ chữ

Trong tháng 2-2019, cấp ủy các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra 2 tổ chức đảng, 3 đảng viên; giám sát 27 tổ chức đảng, 5 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 13, ngày 7-4-2008 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị"; thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản"; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính...

Cùng thời gian, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 4, khai trừ ra khỏi Đảng 1 trường hợp. Nội dung vi phạm về: Phẩm chất, đạo đức, lối sống; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đình chỉ sinh hoạt đảng 1 trường hợp để phục vụ công tác điều tra./.

Lương Đức