Thị xã Điện Bàn (Quảng Nam): Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

23/04/2019 | 10:07 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã kiểm tra 191 tổ chức đảng, 214 đảng viên; giám sát 154 tổ chức đảng, 176 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 16 tổ chức đảng, 54 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 13 đảng viên; kiểm tra 455 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 183 tổ chức đảng, 200 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 đảng viên; kiểm tra thu, chi ngân sách và  thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 253 tổ chức đảng.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật bằng các hình thức đối với 90 đảng viên: Khiển trách 62, cảnh cáo 23, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý đất nghĩa trang; nhân sự bầu cử các chức danh trong HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021; giữ gìn, bảo mật thông tin trong nội bộ chưa tốt để xảy ra tình trạng cung cấp các thông tin, nhận xét trong các buổi họp ra ngoài trái với các quy định của Đảng và Nhà nước; nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham nhũng trong việc chi tiền chế độ, chính sách đối với người có công; mất đoàn kết nội bộ; tham ô tài sản; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao chiếm dụng tiền đền bù vật kiến trúc của thôn sử dụng vào mục đích cá nhân...

Lương Đức