Thi hành kỷ luật khiển trách Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

17/01/2020 | 10:55 AM

Xem với cỡ chữ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Ngọc An, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Chi cục Thủy lợi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh bằng hình thức khiển trách.

Đồng chí Vũ Ngọc An đã có khuyết điểm, vi phạm: Trong thời gian từ tháng 10-2011 đến tháng 6-2016, đồng chí được phân công phụ trách các ban quản lý rừng phòng hộ; tuy nhiên, đồng chí chưa chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị được phân công phụ trách; bản thân thiếu kiểm tra, chỉ đạo thiếu sâu sát, để xảy ra sai phạm nghiêm trọng kéo dài trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, công tác quản lý tài chính tại các ban quản lý rừng phòng hộ.

TT