Thành ủy Hà Nội tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

12/01/2019 | 17:26 PM

Xem với cỡ chữ

Chiều 11-1-2019, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị  có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Ngô Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tham dự Hội nghị gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; lãnh đạo Ủy ban MTTQ; lãnh đạo các ban, ngành, sở, quận, cùng đại diện thường trực cấp ủy, các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy...

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, Ban Thường vụ Thành ủy và UBKT Thành ủy tiếp tục đi mới phương thức lãnh đạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; tổ chức thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kiểm tra, giám sát; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát như: Quy định về hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của UBKT Thành ủy; hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.  UBKT các cấp trong Đảng bộ Thành phố tiếp tục xác định công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 128 tổ chức đảng và 395 đảng viên; qua kiểm tra kết luận 67 tổ chức đảng và 292 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 172 đảng viên. Kiểm tra 1.828 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luât đối với 566 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã giám sát 485 tổ chức đảng và 599 đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 92 đảng viên và 1 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp. Cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.114 đảng viên và 18 tổ chức đảng bằng các hình thức.

Tại Hội nghị đã có 5 đi biểu đại diện cho các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc tham luận, nội dung tập trung vào các vấn đề:  Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy; công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu đã đánh giá cao những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra chủ trương, nghị quyết bài bản, khoa học và sát thực tiễn. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện quyết liệt, kịp thời, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm... Một số điểm cần lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát, tình hình vi phạm vẫn còn nhiều và phức tạp. Công tác kiểm tra, giám sát phải được triển khai mạnh và đồng đều hơn nữa. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo: Các cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và coi đây phương thức bảo đảm chức năng lãnh đạo của Đảng. Cùng với đó cần tích cực tham mưu, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực chuyên môn và địa bàn được phân công phụ trách để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo. Tập trung kiểm tra, giám sát những địa bàn, lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém như: Công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản… Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chỉ đạo của Trung ương đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

 Đồng chí yêu cầu UBKT các cấp cần bám sát các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Trung ương và Thành ủy để thực hiện nhiệm vụ; tiếp thu tinh thần đổi mới, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở; đề cao trách nhiệm cá nhân của các ủy viên cấp ủy theo phân công nhiệm vụ.

Thay mặt UBKT Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm UBKT đã cảm ơn tiếp thu những ý kiến chỉ đạo đóng góp của hai đồng chí lãnh đạo của UBKT Trung ương và Thành ủy Hà Nội và hữa sẽ cố gắng thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội trong năm 2019.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2018 cho các tập thể.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Phương Thúy