Thành ủy Hà Nội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

13/11/2018 | 16:41 PM

Xem với cỡ chữ

Sáng 13-11-2018, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí: Tô Quang Thu, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện các sở, ban, ngành; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy…

Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận Hội nghị.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng do đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy trình bày nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tây (khi chưa sáp nhập) đã kịp thời ban hành kế hoạch, nghiêm túc triển khai nghiên cứu, quán triệt đến các tổ chức đảng và đảng viên; ban hành chương trình hành động, gắn việc thực hiện Nghị quyết với các chương trình công tác toàn khóa.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình công tác toàn khóa, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Nội dung kiểm tra, giám sát được thực hiện ở tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với những tổ chức đảng có biểu hiện buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý; mất đoàn kết nội bộ, có nhiều đơn thư tố cáo; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tồn tại; ban hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị chưa phù hợp với Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề bức xúc ở cơ sở được đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề được chú trọng ngay từ khâu khảo sát tình hình, lựa chọn đối tượng, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp nhằm thúc đẩy và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố trong từng năm.

Kết quả từ năm 2008 đến 6/2018, Thành ủy, các cấp ủy đảng đã kiểm tra 134.740 tổ chức đảng và 106.238 đảng viên; giám sát 66.797 tổ chức đảng và 141.213 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2.968 đảng viên và 924 tổ chức đảng, kết luận 2.081 đảng viên và 557 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1.208 đảng viên và 64 tổ chức đảng.

Thành ủy Hà Nội cũng chỉ rõ 6 ưu điểm; 6 hạn chế, khuyết điểm; 4 bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TƯ; đồng thời đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện nghị quyết trong thời gian tới.
Trong đó, Thành ủy Hà Nội nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải tiếp tục đổi mới về phương pháp và cách thức tiến hành, đặc biệt đối với tổ chức đảng ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp... Đổi mới từ việc xây dựng kế hoạch, các bước tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đến việc tổ chức thực hiện theo hướng cải cách thủ tục hành chính, nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình theo quy định.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các quận uỷ, huyện ủy: Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Đảng ủy Công an thành phố... đã nêu kết quả và chia sẻ kinh nghiệm Nghị quyết Trung ương 5 khóa X tại địa phương, đơn vị; đồng thời cũng kiến nghị một số nội dung để tiếp tục thực hiện Nghị quyết hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Quang Thu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Quang Thu biểu dương những thành tích Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thành ủy Hà Nội đã cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chỉ thị, nghị quyết; các cuộc kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện có chất lượng hiệu quả; vi phạm được xử lý nghiêm minh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm... Bên cạnh những mặt đã làm được, đồng chí cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; công tác kiểm tra, giám sát chưa gắn chặt, xuyên suốt việc “xây” và “chống”. Các cấp ủy phải triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”; đồng thời đề cao việc phát hiện giải quyết sớm, ngay từ đầu vấn đề phức tạp, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải kết luận: Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X đạt kết quả. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết; phân tích, làm rõ một số nguyên nhân, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, UBKT các cấp của Đảng bộ thành phố có những giải pháp để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng chí yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, quyết liệt để xử lý dứt điểm các vụ việc, sai phạm xảy ra, không để “cái sảy nảy cái ung”. Cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu phải khắc phục tư duy nhiệm kỳ, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, không để các vụ việc kéo dài dây dưa sang nhiệm kỳ sau…

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải và đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trao Bằng khen tặng 9 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng./.

Phương Thúy