Thành phố Long Xuyên (An Giang): Qua giải quyết tố cáo kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm

25/04/2019 | 14:57 PM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) kiểm tra 188 tổ chức đảng, 8.329 đảng viên (có 1.865 cấp ủy viên); giám sát 129 tổ chức đảng, 530 đảng viên (có 358 cấp ủy viên); giải quyết tố cáo 1 đảng viên là cấp ủy viên.

UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 27 đảng viên (có 10 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Kiểm tra 80 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 58 tổ chức đảng, 74 đảng viên (có 40 cấp ủy viên). Kiểm tra 6 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 186 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện sai phạm số tiền hơn 134 triệu đồng. Giải quyết tố cáo 11 đảng viên, kết luận có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 5 đảng viên...

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 35 đảng viên (có 22 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 14, cảnh cáo 11, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 8 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý để đơn vị sai phạm nguyên tắc tài chính, kế toán; làm trái quy định trong sắp xếp di dời, phân lô chợ; nguyên tắc tập trung dân chủ; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái; kê khai tài sản...

Lương Đức