Tây Ninh thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng giảm

10/07/2018 | 12:04 PM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2018, số lượng đảng viên và tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Các cấp uỷ đảng đã kỷ luật 56 đảng viên, giảm 6,67% (giảm 4 đảng viên) bằng các hình thức: Khiển trách 31, cảnh cáo 21, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 2 đảng viên. Trong đó, cấp uỷ viên các cấp có 21 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật 1, huyện uỷ và tương đương thi hành kỷ luật 8, đảng uỷ cơ sở thi hành kỷ luật 18, chi bộ thi hành kỷ luật 29 trường hợp. Có 1 tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách, giảm 66,67% (giảm 2 tổ chức đảng) so với cùng kỳ năm trước.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 16 đảng viên, giảm 33,33% (giảm 8 đảng viên) bằng các hình thức: Khiển trách 4, cảnh cáo 3, cách chức 1, khai trừ ra khỏi Đảng 8 trường hợp.

Ngoài ra, cấp uỷ các cấp đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 8 đảng viên, xoá tên và cho rút đối với 35 đảng viên; UBKT các cấp đã kiến nghị xử lý pháp luật 5 đảng viên và xử lý hành chính đối với 1 đảng viên.

Số lượng đảng viên và tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật giảm ở Tây Ninh có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu và chủ động kiểm tra, giám sát toàn diện, qua đó đã cảnh báo và ngăn ngừa vi phạm trong cán bộ, đảng viên./.

Thu Hoài