Quảng Trị: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2018

10/01/2019 | 10:35 AM

Xem với cỡ chữ

Năm 2018, cấp ủy các cấp tỉnh Quảng Trị kiểm tra 496 tổ chức đảng, 628 đảng viên (có 346 cấp ủy viên); giám sát 512 tổ chức đảng, 653 đảng viên (có 391 cấp ủy viên); kết luận 3 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 đảng viên, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra 12 tổ chức đảng, 75 đảng viên (có 30 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 34 đảng viên; kiểm tra 359 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giải quyết tố cáo đối với 17 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp; giám sát 343 tổ chức đảng, 335 đảng viên (có 103 cấp ủy viên); kiểm tra 14 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 294 tổ chức đảng, 5.485 đảng viên trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí...

Các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 317 đảng viên (có 89 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 242, cảnh cáo 45, cách chức 13, khai trừ 17 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; đất đai, tài nguyên, khoáng sản; tài chính, ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản./.

Lương Đức