Quảng Ngãi: Kỷ luật khiển trách Bí thư Huyện ủy Sơn Tây

06/08/2018 | 12:15 PM

Xem với cỡ chữ

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây.

Trong thời gian từ tháng 8-2015 đến 5-2018, với trách nhiệm là Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, đồng chí Để có những khuyết điểm, vi phạm: Tổ chức thực hiện Quy chế làm việc không nghiêm túc, còn nhiều thiếu sót; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc; không xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhiệm kỳ, hằng năm và xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016; chưa kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy định về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện quy trình bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử có nhiều trường hợp chưa bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục./.

Lương Đức