Quảng Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

06/11/2018 | 15:23 PM

Xem với cỡ chữ

Qua 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra 7.536 tổ chức đảng, 16.135 đảng viên (6.721 cấp ủy viên); giám sát 5.267 tổ chức đảng, 10.131 đảng viên (3.964 cấp ủy viên). Kết luận, có 141 tổ chức đảng và 135 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 20 tổ chức đảng, 34 đảng viên, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 6 tổ chức đảng, 44 đảng viên. Bên cạnh đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật 23 đảng viên.

Cùng thời gian trên, UBKT các cấp đã kiểm tra 968 tổ chức đảng, 3.127 đảng viên (1.589 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm phải đến mức phải thi hành kỷ luật 90 tổ chức đảng, 1.067 đảng viên; kiểm tra 11.051 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra 1.307 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 6.353 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm hơn 2,3 tỷ đồng; giám sát 4.349 tổ chức đảng, 4.596 đảng viên, phát hiện và chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 24 tổ chức đảng, 62 đảng viên; giải quyết tố cáo 13 tổ chức đảng, 285 đảng viên, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 54 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 23 đảng viên...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 99 tổ chức đảng (khiển trách 72, cảnh cáo 27) và 3.311 đảng viên (1.062 cấp ủy viên) bằng các hình thức: Khiển trách 1.943, cảnh cáo 997, cách chức 168, khai trừ 203 trường hợp./.

Lương Đức