Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác tuyên truyền, báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020

04/06/2020 | 22:36 PM

Xem với cỡ chữ

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 4-6-2020, Quận ủy Thanh Khê (Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Quận ủy, cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê chủ trì Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy và UBKT các cấp quận Thanh Khê đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp kiểm tra 169 tổ chức đảng, 38 đảng viên và giám sát 147 tổ chức đảng, 28 đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 tổ chức đảng và 12 đảng viên, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 5 đảng viên; kiểm tra 227 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giám sát 127 tổ chức đảng, 40 đảng viên; giải quyết tố cáo 2 đơn liên quan đến đảng viên; kiểm tra 20 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 227 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và 51 đảng viên.

Đối với công tác truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của quận, nhiệm kỳ qua cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng; là cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các cấp ủy đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Các hoạt động tuyên truyền đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia nhiều ý kiến tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, tồn tại; qua đó kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Khê bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá và biểu dương những kết quả đạt được cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, như: Cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát; chất lượng chưa cao, đội ngũ cán bộ kiểm tra chưa được đào tạo bài bản, thiếu thực tiễn công tác; việc kiện toàn UBKT còn chậm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tổ chức đảng, đảng viên còn ít. Một số cấp ủy chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng; chất lượng, hiệu quả báo cáo chưa đạt yêu cầu; nội dung tuyên truyền mang tính hình thức, một chiều, định hướng dư luận chưa tốt. Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05 của Quận ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát chuyên đề những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ phát sinh sai phạm; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Quận ủy với các cơ quan, đơn vị liên quan; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng, chất lượng. Thực hiện hiệu quả Đề án 09 của Quận ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghị quyết của Đảng trên địa bàn quận Thanh Khê giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin đến đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, đặc biệt là các vấn đề nóng, có tính thời sự, được quan tâm của xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao Giấy khen của Ban Thường vụ tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo viên, dư luận xã hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin, ảnh: Lương Đức