Quận Thanh Khê (Đà Nẵng): Kỷ luật 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay

19/08/2019 | 10:48 AM

Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, cấp ủy các cấp quận Thanh Khê (Đà Nẵng) kiểm tra 209 tổ chức đảng, 34 đảng viên là cấp ủy viên và cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; giám sát 98 tổ chức đảng, 15 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý.

UBKT các cấp kiểm tra 5 tổ chức đảng, 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 4 đảng viên. Kiểm tra 205 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 112 tổ chức đảng, 19 đảng viên. Giải quyết tố cáo 3 đảng viên. Kiểm tra 203 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm hơn 3 triệu đồng...

Qua kiểm tra, giám sát, các cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng và 46 đảng viên (khiển trách 37, cảnh cáo 6, khai trừ ra khỏi Đảng 3 trường hợp). Nội dung vi phạm chủ yếu về nguyên tắc sinh hoạt đảng; công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; lĩnh vực tài chính; phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình...

Lương Đức