Phú Yên: Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 21 đảng viên trong quý I-2019

11/04/2019 | 10:39 AM

Xem với cỡ chữ

Trong quý I-2019, UBKT các cấp tỉnh Phú Yên kiểm tra 2 tổ chức đảng, 25 đảng viên (11 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên; kiểm tra 6 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 8 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 8 đảng viên (3 cấp ủy viên) và khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp; kiểm tra 14 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên (10 cấp ủy viên), bằng các hình thức: Khiển trách 7, cảnh cáo 9, cách chức 1, khai trừ 4 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu: Chấp hành chưa nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những điều đảng viên không được làm; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo...

Lương Đức