Phú Thọ: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên

12/08/2019 | 10:26 AM

Xem với cỡ chữ

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ủy ban kiểm tra (UBKT) và tổ chức đảng các cấp tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 39 đảng viên, trong đó có 14 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra kết luận 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Trong số các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên; qua kiểm tra kết luận 2 đảng viên vi phạm đến mức phải kỷ luật, đã thi hành kỷ luật 2 đảng viên. UBKT cấp huyện kiểm tra 5 tổ chức đảng và 23 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra 1 tổ chức đảng và 14 đảng viên.

Nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm chủ yếu là chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... Các cuộc kiểm tra tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh sai phạm, những vấn đề bức xúc được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Sau kiểm tra, các tổ chức đảng, UBKT các cấp đã xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Phương Ngọc